• Гамолина Наталья Петровна

Справка о рождении ребенка через суд 2020, пример заявления о рождении ребенка 2020, Курахово

Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей),

НЕОБХІДНО:

Подати до будь-якого суду (за межами такої території незалежно від місця проживання заявника) заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею — належні докази.

Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється відповідно до п.21 ч.1 ст.5 ЗУ “Про судовий збір”

Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами, і в ній повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) виклад доказів, що підтверджують факт народження дитини, місце і дату та вказують на імена батьків (доказами у справі можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних документів, у тому числі папери, складені на тимчасово окупованій території; пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів);

Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту народження дитини з зазначенням відомостей про батьківабо (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви, або (у разі недостатності доказів) про відмову. Суд має роз'яснити порядок оскарження рішення та невідкладно видати копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту народження суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем постановлення рішення для державної реєстрації народження).Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

Важливо!

У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

До заяви подаються докази, що підтверджують викладені у заяві обставини,  довідка про неможливість одержання документів

*Станом на 01.01.2018 тимчасово окуповані території України визначено Законом України від 15.04.2014 №1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254- VIIІ “Про визнання окремих районів, міст , селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”.

ЗРАЗОК

До ________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,

що проживає за адресою: __________________________

Заінтересована особа:

__________________________, що проживає за адресою,

(місцезнаходження): __________________________.

ЗАЯВА про встановлення факту народження дитини

в порядку статті 317 ЦПК України

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є ______________________________________________________________________________________________________

(батько, мати, родич, їх представник або інший законний представник)

_________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові дитини)

який (яка) народився(лася) "___" _______________ ____ р. в _____________________________________________________________

(місце народження)

__________________________________________________________________________________________________________________

(описати обставини)

Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Зазначене місце народження є  тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України  __________________________________________________________________________________________________________________.

(назва, дата, номер акта*)

__________________________________________________________________________________________________________________

(вказати, чи звертались до органів реєстрації та чи отримували відповідь)

Встановлення факту народження необхідно мені _______________________________________________________________________.

(вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431  Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Встановити факт народження дитини __________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові дитини)

дані про дату та місце її (його) народження та про її (його) батьків.

Допустити негайне виконання рішення у справі.Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

1)                      перелік письмових доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;

2)                      клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку.

3)                    копія заяви;

Дата                                                                                                                           Підпис

*Станом на 01.01.2018 тимчасово окуповані території України визначено Законом України від 15.04.2014 №1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254- VIIІ “Про визнання окремих районів, міст , селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”.

1 перегляд0 коментарів