• Гамолина Наталья Петровна

Расторжение брака 2020. Розірвання шлюбу 2020. Пример иска о расторжение брака Украина 2020.

После подачи искового заявления на расторжение брака, суд будет назначен не раньше, чем через месяц. Повестка о дате и месте проведения бракоразводного процесса придет обоим супругам.

Вариантов дальнейших результатов развития судебного разбирательства три:

Оба супруга не являются в зал заседания.

Тогда суд принимает решение о закрытии дела по причине, что истец и ответчик передумали разводиться.

Один из супругов или его представитель не явились на бракоразводный процесс.

Тогда судья выясняет причины отсутствия стороны. При любом результате пояснений, есть ли причины неявки или нет, первое заседание будет отложено на срок, который назначит судья. Если неявившийся супруг предоставит важные причины своего отсутствия, тогда сроки будут установлены с учетом этих обстоятельств.

  1. Суд установит период примирения от 1 до 3 месяцев, если отсутствующая сторона не явилась из-за несогласия на развод и не нарушаются права детей.

Если причин неявки нет, тогда суд может вынести решение заочно.

Оба супруга пришли в суд.

В случае существующего соглашения между супругами, судья может принять решение за одно заседание. Это возможно, если нет имущественных споров, решение о месте проживания детей принято обоюдно и это не нарушает прав ни одного ребенка. Тогда суд выносит решение об удовлетворении иска о разводе.

Если договоренности между супругами нет, тогда суд выясняет причины развода и дает срок до трех месяцев на примирение.

Если примирения не произошло, тогда суд выясняет все вопросы по делу: с кем остаются дети, раздел имущества и размер содержания на детей, если было подано заявление на алименты. После чего принимает решение о разводе.

  1. Судебное заседание может переноситься по причинам собирательства каких-либо доказательств, документов и по просьбе сторон.

После удовлетворения искового заявления о разводе, супруги считаются разведенными. Решение суда передается в ЗАГС и по истечении 10 дней выдается свидетельство о разводе. Оно создается в двух экземплярах и супруги самостоятельно забирают его у уполномоченного лица, предоставив копию решения.

Если один из участников дела не согласен с результатами развода, тогда в течение этого периода он имеет право подать новый иск.

Пример иска:

арічний районний суд м. Суми

м. Суми, вул. Академічна, 13, 40030

Позивач: Петренко Ніна Семенівна

зареєстроване місце проживання:___________

фактичне місце проживання:_______________

(реєстраційний номер  облікової картки

платника  податків ( ІПН) за його наявності

або номер і серія паспорта для фізичних осіб –

громадян України )_______________________

Тел.: 00-00-00

офіційна електронна адреса відсутня

адреса електронної пошти: WQ15@15net

Відповідач: Петренко Іван Іванович

зареєстроване місце проживання:

(реєстраційний номер  облікової картки

платника  податків ( ІПН) за його наявності

або номер і серія паспорта для фізичних осіб –

громадян України )

Тел. 00-00-00

офіційна електронна адреса відсутня

адреса електронної пошти: WQ15@15net

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

15 червня 2008 року я зареєструвала шлюб з Петренком Іваном Івановичем у Відділі реєстрації актів цивільного стану Сумського міського управління юстиції, актовий запис № 647 (Копія свідоцтва про одруження Серія 1-БП № 028739 від 15 червня 2008 року).

Від даного шлюбу спільних дітей не маємо.

Підставою для розірвання шлюбу є ті обставини, що у нас відсутні спільні інтереси з чоловіком, наявні різні погляди на життя, відсутнє взаєморозуміння. Ми втратили почуття любові та поваги один до одного. З відповідачем спільного господарства не ведемо.

У відповідності до ч.3 ст. 105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Вважаю, що  наш з відповідачем  шлюб фактично припинив  існування, подальше спільне життя  і збереження шлюбу суперечить моїм інтересам, у зв’язку з чим наполягаю на його розірванні.

Відповідно до ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України, позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя відповідно до ст. 110 СК.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

Відповідно до  п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову  до подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви_____________________________________________________,

-зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______.

Відповідно до  п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.

Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять _____________ (оплата судового збору),________________(витрати за надання правової допомоги) що підтверджується квитанцією. Очікую понести такі витрати __________________________.

У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.3.ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» .

Якщо особа звільнена від сплати судового збору  відповідно до закону, в позовній заяві зазначаються  підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 112 Сімейного Кодексу України, ст. 175  Цивільного процесуального кодексу України,-

ПРОШУ:

Розірвати шлюб укладений між мною, Петренко Ніною Семенівною та Петренком Іваном Івановичем, зареєстрований 15 червня 2008 року у Відділі реєстрації актів цивільного стану Сумського міського управління юстиції, актовий запис № 647.

Додаток:  оригінал квитанції про сплату судового збору

2 копії позовної заяви

2 копії свідоцтва про шлюб

2 копії паспорта та коду РНОКПП

попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач

поніс  і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи

«___» __________ 20___р.                                           _____________                                                                                           (підпис)

Відповідно до  ч.5 ст.95 ЦПК України учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу,  який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до ч.5 ст.175 ЦПК України у разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

6 переглядів0 коментарів